U ime celog tima FotoShot portala, želimo vam dobrodošlicu u našu zajednicu!

Da bi ste koristili naše usluge, potrebno je da se upoznate i u svemu saglasite sa pravilima i uslovima korišćenja .

Pravila i uslovi korišćenja FotoShot

Dobrovoljnim korišćenjem bilo kojeg segmenta FotoShot na bilo koji način, svaki Korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova.

1. Besplatne usluge

FotoShot pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja oglasa, u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

2. Registracija i oglašavanje od strane korisnika

Za korišćenje usluga FotoShot neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem FotoShot tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na FotoShot, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od FotoShot.rs .

3. Besplatne usluge

Fotoshot.rs pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja oglasa, u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

4. Plaćene usluge

Fotoshot.rs pruža plaćene usluge:

  • promocije besplatno postavljenih oglasa, a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti;
  •  usluge reklamiranja putem banera na sajtu

5. Registracija i oglašavanje od strane korisnika usluga

Za korišćenje usluga Fotoshot.rs neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem FotoShot tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na Fotoshot.rs , a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od Fotoshot.rs.Registrovani i ulogovani Korisnik usluga može postavljati oglase, i/ili koristiti elektronski sistem za razmenu poruka unutar Fotoshot.rs zarad komunikacije sa drugim Korisnicima usluga.Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog.Registrovani Korisnik usluga koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na Fotoshot.rs), a u cilju realizacije željene prodaje ili kupovine koja je bila svrha postavljanja oglasa, kao i u cilju kontakta sa administracijom Fotoshot.rs radi pomoći i/ili odgovora na pitanja.Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na internet stranicama Fotoshot.rs, po mogućstvu i na Facebook stranici Fotoshot.rs, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta.Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, uključujući i one za koje su aktivirane usluge plaćene promocije, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima.Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa Fotoshot.rs, uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav lični oglas postavio.

6. Nedozvoljene radnje prilikom postavljanja oglasa na FotoShot

Korisnici su saglasni da će prilikom postavljanja oglasa na Fotoshot.rs poštovati sledeća pravila:

  • Nije dozvoljeno više puta postavljati identičan ili sličan oglas.
  • Nije dozvoljeno ubacivanje URL firme, internet prodavnice ili drugog sajta.
  • Nije dozvoljeno postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih internet portala. Na fotografijama koje se postavljaju uz oglas nije dozvoljno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba.
  • Nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
  • Nije dozvoljeno namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

7. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i prestanka emitovanja oglasa

Iz razloga tehničkih problema ili više sile, moguće je da FotoShot nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u određenom vremenskom periodu. U takvim slučajevima FotoShot ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja ličnih oglasa. Takođe, FotoShot zadražava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa, i u tom slučaju ne odgovara za eventualnu štetu nastalu ovim činjenjem.

8. Izmene ovih Pravila i uslova

Ova Pravila i uslovi su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena, FotoShot zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova za korišćenje FotoShot, te da uskrati pristup KupujemProdajem korisnicima koji ne prihvate promenjena Pravila i uslove.

Beograd, Avgust 2019.